| |     latinica | english  
Насловна
Ценовник конзуларних услуга

   Конзуларно-правна радња/услуга Износ Валута
1.  Биометријски  пасош                                                                                                        80 УСД
2.  Путни лист за повратак у Р.Србију                                                                                   64 УСД
3.  Решење о проглашењу пасоша неважећим                                                                   36 УСД
4.  Потвде, уверења (које издаје Генерални конзулат)                                                        50 УСД
5.  Уверење о животу                                                                                                                4 УСД
6.  Спроводница за пренос посмртних остатака у Србију                                                     9 УСД
7.  Царинска потврда                                                                                                            186 УСД
8.  Састављање и овера пуномоћја- изјаве                                                                        101 УСД
9.  Овера потписа на пуномоћју- изјави                                                                                65 УСД

10.  Овера копије документа                                                                                                  48 УСД                            Такса за оверу другог и сваког наредног примерка -                                      12 УСД                                     

11.  Овера донетог превода до 100 речи                                                                            34 УСД
       За сваку даљу реч превода по                                                                                   0,09 УСД
12.  Превод сачињен и оверен у ДКП до 100 речи                                                              78 УСД
       За сваку даљу реч превода по                                                                                      0,17 УСД     13.  Састављање и овера наследничке изјаве                                                                    113 УСД
14.  Састављање других исправа и поднесака заинтерсованих лица                                 77 УСД
15.  Пријава рођења детета                                                                                                     15 УСД
16.  Пријава брака закљученог у САД                                                                                     23 УСД
17.  Записник о признавању очинства                                                                                     22 УСД
18.  Пријем у држављанство Р. Србије (избегла и расељена лица)                                   100 УСД
19.  Пријем у држављанство исељеника и припадника српског народа                             282 УСД
20.  Утврђивање држављанства                                                                                               98 УСД
21.  Упис у евиденцију држављана (за лица од 18 до 23 године старости)                          15 УСД
22.  Отпуст из држављанства                                                                                                  581 УСД
23.  Прибављање извода из МК рођених од органа у Србији                                                 64 УСД
24.  Прибављање уверења о држављанству од органа у Србији                                          68 УСД
25.  Прибављање уверења о некажњавању од органа у Србији                                           60 УСД
26.  Састављање тестамента ван Генералног конзулата (плус посебни трошкови)          576 УСД
27.  Састављање тестамента                                                                                                  222 УСД
28.  Виза Ц                                                                                                                                 95  УСД
29.  Виза Д                                                                                                                                  49 УСД
30.  Увођење у војну евиденцију                                                                                                 4 УСД

 


 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша
Формулари
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство