Printer Friendly Version Izazovi sa kojima se suočava Srbija na putu integracije u EU @ 27 May 2013 03:35 PM

Izazovi sa kojima se suočava Srbija na putu integracije u EU

Pomoćnik ministra spoljnih poslova Srbije Ljubica Vasić, na panel diskusiji u organizaciji Centra „Woodrow Wilson“, govoriće o izazovima i mogućnostima sa kojima se suočava R.Srbija na svom putu ka evropskim integracijama. Informisaće o ključnim reformama koje je zemlja sprovela do sada i ukazaće zašto je proces evropskih integracija značajan za sveukupan razvoj Srbije. Predstaviće korake koje je Srbija do sada napravila u cilju ostvarivanja jednog od svojih najvažnijih spoljnopolitičkih prioriteta – članstva u EU.

Lokacija:  Woodrow Wilson Center, 1300 Pennsylvania Ave., NW, Washington, D.C. 20004

Vreme: 29. maj 2013. g / 13:00-14:00

Opširnije:

http://www.wilsoncenter.org/event/serbias-challenges-its-path-to-eu-accession