Printer Friendly Version Dan državnosti i Dan vojske Republike Srbije @ 7 March 2016 01:25 AM

1. mart  2016 - Kongresna biblioteka SAD

Ambasador Matkovic, pukovnik Dragan Galić, izaslanik odbrane i potpukovnik Dejan Vujklija, pomoćnik izaslanika odrane 

 

Ambasador Matkovic, kongresmen Ted Po, kopredsedavajući Srpskog kokusa i pukovnik Dragan Galić, izaslanik odbrane R.Srbije

 

Ambasador Matkovic i kongresmen Emanuel Kliver, kopredsedavajući Srpskog kokusa 

 

Ambasador Matkovic i Džon A. Hefern, prvi zamenik pomoćnika sekretara za Evropu i Evroaziju 

 

Kongresna biblioteka SAD, Soba članova Kongresa