Printer Friendly Version Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша @ 10 October 2018 08:21 PM

Влада Републике Србије је, на седници одржаној 08.октобра 2018.године, донела Одлуку о престанку важења Одуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане Исламске Републике Иран, носиоце обичних пасоша. Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", број 75/18 од 09.10.2018.г. и ступа на снагу 17.10.2018. год. Од тог датума држављанима ИР Иран, носиоцима обичних пасоша, за улазак,транзит и боравак на територији Р. Србије, виза је потребна.